Espectrómetro de Absorción Atómica (Unicam SOLAAR 969)

Tarifes UMH 11 €/mostra
Tarifes Entitats Públiques 18 €/ mostra
Tarifes Entitats Privades 30 €/ mostra
Aplicacions -Anàlisi de minerals en aliments i mostres vegetals.- Anàlisi de minerals en aigües.- Anàlisi de minerals en matrius diverses.- Anàlisi de metalls pesats i metal·loides (As) en aliments i mostres vegetals.- Anàlisi de metalls pesats i metal·loides (As) en aigües.
Observacions – Aquestes anàlisis inclouen la quantificació de 4 macronutrients i 4 micronutrients essencials: calci, magnesi, potassi, sodi, ferro, coure, manganés i zinc.També disposem dels accessoris i mòduls necessaris per a la quantificació de metalls pesats (plom, cadmi, crom, etc.) i metal·loides, tals com l’arsénico.el anàlisi de 3 o més d’aquests elements tindria un cost més reduït que caldria negociar.