HPLC semipreparativo (Merck-Knauer)

 

Tarifa UMH  200 € / mostra
 Tarifa Entitats publiques 400 € / mostra
Tarifa Entitats Privades 800 € / mostra
Aplicacions principals Anàlisi i identificació dels compostos majoritaris ionitzats d’una mostra. Quantificació
Observacions 

 

Purificació d’un patró a partir d’una barreja complexa. Optimització amb riquesa ≥90