HPLC UV/Vis (10AVP Shimadzu)

Tarifes ús UMH 16.90 €/ mostra
Tarifes Entitats Públiques 18.90 €/ mostra
Tarifes Entitats Privades 37 €/ mostra
Tarife per utilització d’equipe Utilització equipe: 3,50€/hora
  Adequació de la mostra: 2€/hora
  Preparació de patrons: 2,50€
Aplicacions principals Quantificació de metabòlits de dissolvents orgànics en mostres biològiques
Observaciónes

Shimadzu 10AVP amb bomba quaternària, sistema de desgasificación, detector UV-visible per a 2 longituds d’ona i Injector automàtic