HPLC con detector UV y MS (1100 Series Agilent)

Tarifa d’ús UMH 1.75 € / hora
Tarifa d’ús Entitats Privades 10 € / hora
Tarifa d’ús EntitatsPrivades 15 € / hora
Aplicacions

 

Equip que permet separar les substàncies que estan presents en una mostra. Aquesta separació permet la identificació qualitativa dels seus components i la seua quantificació mitjançant l’ús de patrons. L’equip disposa d’un detector d’índex de refracció i un detector d’ultraviolat i visible. Carbohidrats, Àcids orgànics.

Observacions És necessari l’aportació de les columnes així com les fases mòbils. Les mostres han d’estar filtrades per filtres de 0.45 micres. Els dissolvents per a les fases mòbils han de ser qualitat HPLC.