Monthly Archives: novembre 2013

Unidad de cultivo in vitro para tejidos vegetales

Tarifes UMH
25 € / setmana

Tarifes Entitats Públiques
50 € / setmana

Tarifes Entitats Privades
80 € / setmana

Aplicacions
Laboratori de cultiu in vitro i de regeneració per a espècies vegetals no model

Instalacions disponibles
Cabina de flux laminar horitzontal (Telstar AH-100)
Autoclau (Selecta Presoclave II 80 I)
Centrífuga refrigerada de sobretaula (Digicen 21R)
Agitador incubador (Ivymen 100D)
2 estufes de cultiu
Espectofotómetre UV/Vis (Thermo BioMate 3S)
Càmera de cultiu […]