Monthly Archives: gener 2014

Anualidad 2013

Des de Juny 2013 fins December 2013 que es va posar en funcionament el blog del Servei d’Instrumentació Científica s’ha gestionat i dut a terme al voltant de 100 peticions, de les quals:

3 d’elles corresponen a entitats externes y
97 a personal de la Universitat Miguel Hernández d’Elxa personal de la Universidad Miguel Hernández de Elche

A […]