Monthly Archives: novembre 2014

Análisis de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) por GC-MS

Tarifa per mostra (mínim 5 mostres)

 

Usuaris UMH

32.00 €

Usuaris externs i empreses

50.00 € + IVA

Aplicacions
Les anàlisis s’aplicaran solament sobre mostres sòlides sobre les quals els elements a determinar es troben absorbits sobre un suport sòlid o sobre mostres líquides on el dissolvent orgànic, siga preferiblement disulfur de carboni.
Els elements que es determinaran seran: acetona, metiletilcetona, acetat […]