Categoria de les entrades: Cromatografía

Análisis de Cannabinoides por GC-MS

 
Anàlisi identificació i quantificació de cannabinoides (THC, CBD, CBN) per cromatografia de gasos amb detecció, identificació i quantificació per espectrometria de masses (GC/MS) i presentació d’un informe per lot de mostres
 PLANTEJAMENT GENERAL
Aquesta proposta de tarifes parteix dels següents suposats:
(1) Que les mostres es rebran habitualment per lots múltiples. S’estableix un lot mínim que inclou el […]

HPLC Preparativo con Colector de Fracciónes Refrigerado (Shimadzu)

 

Tarifa UMH
1.75 € / hora

Tarifes Entitats Públiques
10 € / hora

Tarifes Entitats Privades
15 € / hora

Aplicacions

Equip que permet la injecció de grans volums de mostra i posterior recol·lecció dels seus components per separat.
Permet separar les substàncies que estan presents en una mostra. Aquesta separació permet una identificació qualitativa dels seus components i la seua quantificació mitjançant l’ús […]

Cromatógrafo de Gases con Detector de Espectrometría de Masas(GC-MS 5973N)

Tarifa ús UMH
32 € / mostra (mínim 5 mostres)

Tarifa ús Entitats Públiques i Privades
50 € + IVA / mostra (mínim 5 mostres)

Aplicacions
Anàlisi de compostos orgànics volàtils.
1 Les anàlisis s’aplicaran solament sobre mostres sòlides sobre les quals els elements a determinar es troben adsorbidos sobre un suport sòlid o sobre mostres líquides on el dissolvent orgànic, preferiblement […]

Cromatógrafo de Gases (Agilent Technologies 6890)

Tarifa d’ús UMH
6.78 € / hora

Tarifa d’ús Entitats Públiques
15 € / hora

Tarifas d’ús Entitats  Privades
25 € / hora

Aplicacions
Equipe amb injector automàtic i dos detectors detector de ionització en flama ( FID ) i Detector de captura d’electrons ( ECD ))

Observacions
Detectors FID, ECDEs necessari l’aportació de les columnes així com les fases mòbils

HPLC con detector UV y MS (1100 Series Agilent)

Tarifa d’ús UMH
1.75 € / hora

Tarifa d’ús Entitats Privades
10 € / hora

Tarifa d’ús EntitatsPrivades
15 € / hora

Aplicacions

 
Equip que permet separar les substàncies que estan presents en una mostra. Aquesta separació permet la identificació qualitativa dels seus components i la seua quantificació mitjançant l’ús de patrons. L’equip disposa d’un detector d’índex de refracció i un detector […]

GC-MS con Inyección Automática y Generador de Hidrógeno (GC Systen 7890A y Detector 5975C Inert XL-MSD de Agilent Technologies).

  Tarifes ús UMH
24 €/ mostra

Tarifes  use Entitats Públiques
27 €/ mostra

Tarifes use Entitats Privades
44 €/ mostra

Tarifa per utilització equipe
Utilització equipe 3,50 €/hora

Adequació de la mostra 2 €/hora

 
Preparació de patrons 2,50 €

Aplicacions principals
Quantificació de metabòlits de dissolvents orgànics en mostres biològiques

HPLC UV/Vis (10AVP Shimadzu)

Tarifes ús UMH
16.90 €/ mostra

Tarifes Entitats Públiques
18.90 €/ mostra

Tarifes Entitats Privades
37 €/ mostra

Tarife per utilització d’equipe
Utilització equipe: 3,50€/hora

 
Adequació de la mostra: 2€/hora

 
Preparació de patrons: 2,50€

Aplicacions principals
Quantificació de metabòlits de dissolvents orgànics en mostres biològiques

Observaciónes

Shimadzu 10AVP amb bomba quaternària, sistema de desgasificación, detector UV-visible per a 2 longituds d’ona i Injector automàtic