Categoria de les entrades: Cromatografía Líquida

HPLC Preparativo con Colector de Fracciónes Refrigerado (Shimadzu)

 

Tarifa UMH
1.75 € / hora

Tarifes Entitats Públiques
10 € / hora

Tarifes Entitats Privades
15 € / hora

Aplicacions

Equip que permet la injecció de grans volums de mostra i posterior recol·lecció dels seus components per separat.
Permet separar les substàncies que estan presents en una mostra. Aquesta separació permet una identificació qualitativa dels seus components i la seua quantificació mitjançant l’ús […]

HPLC UV/Vis (10AVP Shimadzu)

Tarifes ús UMH
16.90 €/ mostra

Tarifes Entitats Públiques
18.90 €/ mostra

Tarifes Entitats Privades
37 €/ mostra

Tarife per utilització d’equipe
Utilització equipe: 3,50€/hora

 
Adequació de la mostra: 2€/hora

 
Preparació de patrons: 2,50€

Aplicacions principals
Quantificació de metabòlits de dissolvents orgànics en mostres biològiques

Observaciónes

Shimadzu 10AVP amb bomba quaternària, sistema de desgasificación, detector UV-visible per a 2 longituds d’ona i Injector automàtic

FPLC (cromatógrafo líquido de proteínas; AKTA-Basic de Pharmacia)

 

Tarifa UMH
50 €/ mostra
15 €/ hora

Tarifa Entitats públiques
100 €/ mostra
25 €/ hora

Tarifa Entitats Privades
200 €/ mostra
45 €/ hora

Aplicacions principals
Sistema de purificació cromatogràfica de proteïnes a baixa pressió amb detector UV a 215, 260 i 280 nm; equipat amb diverses columnes d’exclusió molecular, intercanvi iònic i hidrofòbiques

HPLC con diodo array (DAD) y Espectrometría de Masas (MS) con Ionización por Electrospray (ESI)(HP-Bruker Esquire 3000)

Tarifes d’us UMH
190 €/mostra (menys de 5 mostres) i 140 €/mostra (més de 5 mostres)

Tarifes d’us entitats públiques
214 €/ mostra  (menys de 5 mostres) i 158 €/mostra  (més de 5 mostres)

Tarifes d’us entidats privades
238 €/ mostra (menys de 5 mostres) i 175 €/mostra  (més de 5 mostres)

Aplicacions principals
Anàlisi i identificació dels compostos majoritaris ionitzats d’una mostra. Quantificació.

Observacions

Els preus […]

HPLC con diodo array (DAD) UV/Vis, Fluorescencia y ELSD (Merck Hitachi 7000)

Tarifes d’us UMH
85 €/mostra  (menys de 5 mostres) i 66 €/mostra (més de 5 mostres)

Tarifes d’us entitats públiques
95 €/mostra  (menys de 5 mostres) i 74 €/mostra (més de 5 mostres)

Tarifes d’us entidats privades
106 €/mostra  (menys de 5 mostres) i 82 €/mostra (més de 5 mostres)

Observacions
Els preus són orientatius i en cada cas s’elaborarà un pressupost específic en funció del nombre de […]

HPLC con Detector de Matriz de Diodos (Hewlett Packard)

Tarifes d’us UMH
27,5 €/mostra

Tarifes d’us entitats públiques
45 €/ mostra

Tarifes d’us entidats privades
75 €/ mostra

Aplicacions principals
Perfil de carotenoids. Contingut de punicalagines en magranes i productes a força de magrana.

Observacions
Perfil Amb tots els equips oferits es pot fer una anàlisi completa de la informació nutricional necessària per a l’etiquetatge i la comercialització d’aliments. El preu […]