Categoria de les entrades: Espectrometría de masas

Análisis de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) por GC-MS

Tarifa per mostra (mínim 5 mostres)

 

Usuaris UMH

32.00 €

Usuaris externs i empreses

50.00 € + IVA

Aplicacions
Les anàlisis s’aplicaran solament sobre mostres sòlides sobre les quals els elements a determinar es troben absorbits sobre un suport sòlid o sobre mostres líquides on el dissolvent orgànic, siga preferiblement disulfur de carboni.
Els elements que es determinaran seran: acetona, metiletilcetona, acetat […]

Cromatógrafo de Gases con Detector de Espectrometría de Masas(GC-MS 5973N)

Tarifa ús UMH
32 € / mostra (mínim 5 mostres)

Tarifa ús Entitats Públiques i Privades
50 € + IVA / mostra (mínim 5 mostres)

Aplicacions
Anàlisi de compostos orgànics volàtils.
1 Les anàlisis s’aplicaran solament sobre mostres sòlides sobre les quals els elements a determinar es troben adsorbidos sobre un suport sòlid o sobre mostres líquides on el dissolvent orgànic, preferiblement […]

GC-MS con Termodesorción Automática enfriada con N2(GC 6890N, Detector 5973N y TD GERSTEL TDS2 Agilent Technologies)

Tarifa ús UMH
15 €/ mostra

Tarifa use Entitats públiques
30 €/ mostra

Tarifa use Entitats Privades
55 €/ mostra

Aplicacions principals

Anàlisi de compostos orgànics volàtils i semivolátiles, en mostres gasoses, sòlides i líquides.
Els compostos a determinaran són:
– Hidrocarburs policílicos aromàtics (PAH)
– Hidrocarburs alifáticos (fins a C40)
– Compostos Orgànics Volàtils• Consultar al servei l’anàlisi d’altres compostos.

Observaciones

Descripció de l’equip:
– Temodesorción Gerstel […]

HPLC con diodo array (DAD) y Espectrometría de Masas (MS) con Ionización por Electrospray (ESI)(HP-Bruker Esquire 3000)

Tarifes d’us UMH
190 €/mostra (menys de 5 mostres) i 140 €/mostra (més de 5 mostres)

Tarifes d’us entitats públiques
214 €/ mostra  (menys de 5 mostres) i 158 €/mostra  (més de 5 mostres)

Tarifes d’us entidats privades
238 €/ mostra (menys de 5 mostres) i 175 €/mostra  (més de 5 mostres)

Aplicacions principals
Anàlisi i identificació dels compostos majoritaris ionitzats d’una mostra. Quantificació.

Observacions

Els preus […]